fbpx
en

ULTIMATE LUXURY VILLA UTHYRNINGAR (ULVR)

Vår nya sekretesspolicy gäller från 25 maj 2018

När du gör en förfrågan om semesterboende med Ultimate Luxury Villa Rentals eller bor i ett av våra boende samlar vi in ​​och behandlar personuppgifter om dig. Detta dokument hjälper dig att förstå vilken personlig information vi samlar in om dig, hur vi samlar in den, vad vi använder den för och vilka rättigheter du har angående dina personuppgifter.

1 Personuppgifter - vad vi samlar in och vad vi använder dem till

Vi samlar in och lagrar:

 • Ditt namn
 • Din adress (där vi har den)
 • Dina kontaktuppgifter
 • Dina passuppgifter (om du bor i en av våra villor i Marbella, som krävs enligt lag i Andalusien, Spanien)
 • Ditt födelsedatum (om du bor på ett av våra boende)

Passinformation krävs enligt lag om du övernattar på en villauthyrning eller hotell, därför måste vi logga denna information för varje besökare.

För vilka ändamål använder vi din personliga information?

Vi kommer att använda den information du ger oss för att:

 • Ge våra tjänster till dig.
 • Be dig lämna recensioner.
 • Svara på dina frågor och ge relaterad kundtjänst.
 • Skicka våra nyhetsbrev och meddelanden om specialerbjudanden.
 • Följ lagkrav och rättsliga processer, förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, relevanta branschstandarder och vår interna policy.
 • Skydda vår verksamhet eller någon av våra dotterbolag.
 • Skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och / eller våra dotterbolag, dig eller andra.
 • Låt oss bedriva tillgängliga lösningar eller begränsa eventuella skador som vi upprätthåller.

På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi måste behandla din personliga information för att:

 • Utför vårt kontrakt med dig (se Artikel 6.1.b i GDPR)
 • För att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vid behov (se Artikel 9.2.f i GDPR)
 • För att förse myndigheterna med din passinformation när du övernattar i en villauthyrning eller hotell, enligt lag.

Du är fri att återkalla ditt samtycke för att vi ska hålla denna information när som helst. Var dock medveten om att vi kan ha rätt att fortsätta att behandla din information om det kan motiveras på någon av de andra rättsliga grunderna som nämns ovan.

2 Utlämnande av personlig information

Vi lämnar ut din personliga information till följande parter och under följande omständigheter:

 • Till tredje part endast om du bor i ett av våra boende och vill att vi ordnar ytterligare tjänster, t.ex. flygplatstransfer, privata kockar ...
 • För att tillåta tredjepartsleverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer att utföra tjänster för våra räkning.
 • För att följa lagar eller för att svara på anspråk, juridisk process (inklusive men inte begränsat till stämningar och domstolsbeslut) och förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter
 • Att samarbeta med tillsynsorgan och myndigheter.
 • Till tredje part för att vi ska kunna använda tillgängliga lösningar eller begränsa skador som vi kan drabbas av.
 • Till en tredje part i händelse av omorganisation, sammanslagning, förvärv, försäljning, joint venture, överlåtelse, överlåtelse eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden).

3 Datalagring

Vi behåller passinformationen i tre år enligt lag, eller medan det krävs för att tillhandahålla en tjänst du har begärt, eller om det krävs för att bekräfta din identitet för alla bokningar du har bett oss att tillhandahålla, och andra stamdata tills du begär annat. Vi kommer att radera denna information på din begäran och vi sparar endast en logg med följande information: ditt namn, kontaktuppgifter och datumet för raderingen av ditt konto. Vi kommer att behålla loggen i tre år. All annan information raderas.

4 Säkerhetsåtgärder

Vi använder SSL 256-bitars kryptering för insamling, lagring och skydd av all data. Dessutom använder vi rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda din personliga information inom vår organisation.

5 Åtkomst och insikt i de personuppgifter vi har om dig

Du kan skicka e-post Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen. och begära information om dina personuppgifter. Efter att ha mottagit din begäran kommer vi att meddela dig vilken personlig information vi har om dig, hur vi samlar in informationen, i vilket syfte vi behandlar dina personuppgifter och med vem vi delar din personliga information med. Vi kan bara svara på informationsförfrågningar om din personliga information från samma e-postadress som vi har registrerat.

6 Korrigering och radering av dina personuppgifter

Om någon av stamdata eller annan personlig information som vi har om dig i vår egenskap av personuppgiftsansvarig är felaktig eller vilseledande, är du välkommen att be oss att hjälpa till med att korrigera din information.

7 Övriga rättigheter

Förutom de rättigheter som anges ovan beträffande dina personuppgifter har du också följande rättigheter:

 • Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och har begränsat behandlingen av dina personuppgifter såvida inte detta hindrar oss från att följa lagen.
 • I synnerhet har du en ovillkorlig rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål.
 • Du har rätt att när som helst begära att du avslutar prenumerationen på vår marknadsföring. Ditt återkallande kommer inte att påverka lagligheten i behandlingen av uppgifter som utförts innan du återkallar ditt samtycke. Du kan dra tillbaka ditt samtycke genom att mejla oss på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.

8 Ändringar av denna policy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy. Datumet som visas i början av denna policy anger när den senast reviderades. Om vi ​​gör väsentliga ändringar av det kommer vi att meddela dig för att ge dig möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft. Om du invänder mot våra ändringar kan du begära att dina uppgifter raderas från våra register.

9 Kontaktinformation och vart du ska skicka frågor eller klagomål

Om du har frågor eller funderingar kring vår policy, hur vi behandlar din personliga information eller vill att vi ska korrigera din personliga information, kontakta oss gärna på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen..

Om det inte löser ditt klagomål att kontakta oss har du fler alternativ, till exempel kan du alltid lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet

Copyright © 2021 Ultimate Luxury Villa Rentals. Alla rättigheter förbehållna.
Hemsidedesign av Fluid Fusion